Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Aylık Açık Görüş Günleri

                                                                                                 2024 HAZİRAN AYLIK AÇIK GÖRÜŞ PROGRAMI

 

AYLIK AÇIK

GÖRÜŞ SAATİ

03.06.2024

PAZARTESİ

04.06.2024

SALI

05.06.2024

ÇARŞAMBA

06.06.2024

PERŞEMBE

07.06.2024

CUMA

Saat:

09:00-09:40

B-3, B-5

A-10

B-6

 

A-4, A-5

          A-9 

Saat:

10:20-11:00

B-10

B-12, B-17

B-11, B-18

B-16 

 A-13, B-15

Saat:

11:20-12:00

     MÜŞAHEDE       1,2,3  

 

 

     MÜŞAHEDE       4,5,6  

 

 

 

 

 

 

 

Saat:

13:30-14:10

       A-7

 B-9

B-4

A-12

    A-17, B-14   

Saat:

14:40-15:20

       B-8

A-11

A-15

A-16

      B-7, B-13   

Saat:

15:50-16:30

      A-18

B-1, B-2

 

A-8

A-14

 

  A1, A-2, A-3  

                                              

2024 YILINDA AYLARA GÖRE AYLIK AÇIK GÖRÜŞ GÜNLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE   

AY

AYLIK AÇIK GÖRÜŞÜN BAŞLADIĞI GÜNLER (İLK TAM HAFTALAR) 

OCAK

1-2-3-4-5

ŞUBAT

5-6-7-8-9

MART

4-5-6-7-8

NİSAN

1-2-3-4-5

MAYIS

6-7-8-9-10

HAZİRAN

3-4-5-6-7

TEMMUZ

1-2-3-4-5

AĞUSTOS

5-6-7-8-9

EYLÜL

2-3-4-5-6

EKİM

7-8-9-10-11

KASIM

4-5-6-7-8

ARALIK

2-3-4-5-6

                 Ziyaret Edebilecek Kişiler

Madde 9 - Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla görüşebilir.

(Değişik fıkra:RG-14/9/2021-31598) Hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan üç ziyaretçisinin adı ve soyadı ile bilmesi hâlinde adresini bildirir. İsimleri bildirilen ziyaretçiler ancak ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hâllerde veya ziyaretçinin en son ziyarette bulunduğu tarihten itibaren 6 ay içinde ziyarete gelmemesi halinde değiştirilebilir. Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığı konusunda kolluk aracılığıyla araştırma yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezalı Hükümlüler İçin Ziyaret Yapabilecek Kişiler 

Madde 11 - Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanları; eşi, çocukları, torunları, torunlarının çocukları, annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası, büyükannesi ve büyükbabasının anne ve babaları, kardeşleri ve vasisi dışında kimse ziyaret edemez.

NOT-1: Aylık Açık Görüş 03 - 07 HAZİRAN 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

NOT-2: Açık Görüş 40 dakika ile sınırlıdır

NOT-3: Ziyaretler 09:00-17:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

NOT-4: Görüş günlerinde ziyaret kaydı yaptırmak için; ziyaretçiler yarım saat önce kurumda bulunmaları gerekmektedir.

NOT-5: Ziyaretçilerin ve çocukların kimlik ibraz etmeleri zorunludur.

NOT-6: AğırlaştırıImış müebbet hapis cezasından hükümlü oIanlara ise anılan Yönetmelik'in 11'inci ve 12'inci maddesi uyarınca bir kez kapalı ve bir kez açık görüş yaptırılacaktır.

NOT-7: Açık görüşler sırasında hükümlü/tutuklular için getirilen eşyalar kabul edilmeyecektir.

NOT-8: Açık ve kapalı görüş günlerinde bir değişiklik olduğunda duyuru yapılacaktır.

Adres

Çamlıca Mah. Felek Cd. No:117, 72040 Merkez/Batman

Telefon

Tel: 0(488) 231 22 37 / 0(506) 600 61 72

Fax: 0 (488) 231 26 94

E-Posta

batman.mtcikisaretadalet.gov.tr