Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Eğitim Birimi

Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Eğitimi: Hükümlü ve tutuklulara, Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olduğunu, Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün teşkil ettiğini kavratmaya: Onları, kişilik ve ahlaki karakteri gelişmiş, iş sorumluluğunu duyan, aile ve toplumun diğer üyeleri ile olumlu bağlar kurabilen insanlarla işbirliği yapabilen, yurt kalkınmasına hizmet etmeyi amaçlayan iyi bir yurttaş yapmayı: Bölücü ve yıkıcı faaliyetlere yönelik duygu ve düşüncelerini olumlu yönlere kanalize ederek topluma kazandırmayı amaçlamaktadır.

Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzdaki hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülmekte olan eğitim-öğretim, sosyal-kültürel, sportif ve sanatsal aktiviteler; " Öğrenmenin yaşı yoktur. "Bilmek egemen olmaktır." Her türlü suçun kaynağı bilgisizliktir, bütün erdemlerin temelinde ise bilgi vardır." İlkeleri temelinde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün genelgeleri ve Eğitim Haritası doğrultusunda yapılmaktadır. Bu faaliyetler, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokoller ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar, çeşitli sivil Toplum Örgütleri ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Ceza İnfaz Kurumumuzda bir konferans bir kütüphane, bir el işi atölyesi,  bir bilgisayar laboratuar ve açık spor sahası mevcuttur.

Ceza İnfaz Kurumumuzun Eğitim Biriminde iki kadrolu öğretmen ve iki İnfaz ve koruma memuru görev yapmaktadır.

Ceza İnfaz Kurumumuzda yürütülen eğitim-öğretim, sosyal-kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ana başlıkları ile aşağıya çıkarılmıştır.

 1. Temel Eğitim Kursları
  • Birinci kademe okuma – yazma kursları
  • İkinci kademe okuma – yazma kursları
  • Orta ve Yüksek Öğretim Faaliyetleri 
  • Açık Öğretim Ortaokul çalışmaları
  • Açık Öğretim Lisesi çalışmaları
  • ÖSS, KPSS, ALES ,DGS
  • Açık Öğretim Fakültesi 
 2. Kurs Faaliyetleri 
  • Mesleki Eğitim Kursları
  • Sosyal ve Kültürel Kurslar
  • AİO, AÖL, AÖF, ÖSS Hazırlık Kursları
 3. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri
 4. Kütüphane Çalışmaları   
 5. Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
  • Tiyatro Gösterimi
  • Konserler
  • Konferanslar
  • Satranç-Dama
  • Sinema Gösterimi
  • Bilgi Yarışmaları
  • Münazaralar
  • Sergi 
 6. Spor Faaliyetleri
  • Futbol
  • Voleybol
  • Basketbol
  • Badminton
  • Masa Tenisi
  • Dart 
  • Bocce

TEMEL EĞİTİM KURSLARI   

            Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklularla yapılan görüşmede, okuma – yazma bilmeyen yada yetişkinler 2. kademe eğitimi başarı belgesi bulunmayan hükümlü ve tutukluların okuryazar duruma getirilmesi veya bunlara ilkokul düzeyinde eğitim öğretim yaptırılması hakkındaki kanun kapsamında eğitime tabi tutularak, Batman İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 1. kademe okuma yazma ve yetişkinler 2. kademe kursları düzenli olarak açılmaktadır. 

1. KADEME OKUMA YAZMA KURSLARI

Ceza İnfaz Kurumumuza gelen Çocuk ile 65 yaş altında sağlıklı Yetişkin hükümlü ve tutuklulardan okuma - yazma bilmeyen ve ilkokulu bitirmemiş olanlar kursa tabi tutularak, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusunda kurum öğretmeni tarafından temel okuma yazma eğitimi verilmektedir.

2. KADEME OKUMA YAZMA KURSLARI 

Ceza İnfaz Kurumumuza gelen hükümlü ve tutuklulardan okuma- yazma bilmeyen ve ilkokulu bitirmemiş olanlar kursa tabi tutularak, okuma-yazma öğretilmiş ve ilkokul. Bitirme başarı belgesi almaya hak kazananlara yetişkinler 2. Kademe eğitimi başarı belgesi verilmektedir.

AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU 

Açık İlköğretim Okulu kayıtları İl Merkezinde bulunan Halk Eğitim Merkezi  Müdürlüğü öğrenci bürosuna Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı imzalanan protokol doğrultusunda yapılmaktadır.

Ceza İnfaz Kurumumuzda düzenlenen yetişkinler 2. Kademe eğitimi kursundan belge alan ve kurumumuza yeni gelen Yetişkin hükümlü ve tutuklular ile örgün eğitime devam edemeyecek düzeyde olan çocuklarla yapılan görüşmelerde tespit edilenler Açık İlköğretim Okuluna kayıtları yapılmaktadır..  

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklular arasında Ortaokul mezunu, Açık İlköğretim Okulunu bitirenler ile Lise ve dengi Okul ara sınıfından ayrılan Yetişkin hükümlü ve tutuklular ile örgün eğitime devam edemeyecek düzeyde olan çocuklarla yapılan görüşmelerde tespit edilenler Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaktadır.

 
HAZIRLIK KURSLARI 

Ceza İnfaz Kurumumuzdaki Çocuk ile Yetişkin hükümlü ve tutukluların eğitim seviyelerini yükseltmek, AİO, AÖL ve ÖSS sınavında başarılı olmaları maksadıyla hazırlık kursları düzenlenmektedir. Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutukluya yönelik Matematik, Fen Bilgisi  kursları açılmıştır. 

YÜKSEK EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI (ÖSS) 

Açık Öğretim Sistemi 21.yy. eğitim sistemi olduğu fikrinden hareketle Ceza İnfaz Kurumumuzdaki hükümlülerinin eğitim seviyelerini yükseltmek mevcut imkânlardan yararlanmalarını sağlamak amacı ile teşviki çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz.           

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇALIŞMALARI

Yüksek Eğitim-Öğretim programlarına katılabilecek düzeyde olan hükümlü ve tutukluların bu tür programlara katılımın özendirilmesi yoluna gidilmektedir.

Açık Öğretim Fakültesini tercih edenlerin Kimlik kartları, ders kitapları ve sınav giriş evrakları temin edilerek sınavlara katılımları sağlanmaktadır.

Herhangi bir yükseköğretim programına devam ederken kurumumuza gelen ya da kurumumuzda iken herhangi bir programı kazanan öğrencilerin işlemleri ilgili fakültenin özelliklerine göre yürütülmektedir

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSLERİ

Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 20.03.2001 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü gereği Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan Çocuk ile Yetişkin hükümlü ve tutuklulara dini ve ahlak-i bilgiler vermek, bu konudaki yanlış bilgilerini düzeltmek, dini duygu ve düşüncelerini geliştirerek İnsan, Aile, Millet ve Vatan sevgisini aşılayarak bu yolla topluma yeniden kazandırılmasını temin etmek amacıyla hükümlü ve tutuklulara Cezaevi Vaizi Ahmet Duran ve vaiz Meryem Dilmaç tarafından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri 26.09.2002 tarihinde yayınlanan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülere verilecek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Müfredatına uygun olarak haftanın 4 günü verilmektedir.  

İŞ VE MESLEK EĞİTİMİ

Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan çocuk ile yetişkin hükümlü ve tutukluları iş ve meslek sahibi yapmak tahliyelerinden sonraki hayata hazırlamak, kendilerine güven duyan, geleceğe güvenle bakabilen, üretken birer insan olarak topluma kazandırmak maksadıyla yörenin şartları ve iş koşulları da göz önünde bulundurularak bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda Batman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak çeşitli meslek kursları düzenlenmektedir.

Caza İnfaz Kurumumuzda Erkek Terziciliği, Aşçılık, Erkek Berberliği, Bilgisayar Bakım Onarım, Dart, Badminton, Satranç ve Yetişkinler 1.- 2. Kademe Eğitimi kurslarımız devam etmektedir.  

KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI

Hükümlü ve tutukluların eğitimlerini sağlamak boş zamanlarını değerlendirmek ve eğitim programlarına yardımcı olmak amacıyla kütüphane çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Kütüphanemiz dewey onlu tasnif sistemine göre düzenlenmiş olup kitap listeleri ve kullanma talimatı tüm koğuşlara verilmiştir.

Kitap okumak isteyenler mevcut listeden belirleyerek istediklerini idareye bildirirler. Tarafımızdan istenen kitap ve dergiler için yayın isteme formu tanzim edilerek kişilere kitap dağıtım defterine kayıt edilerek imza karşılığı verilir.

Kurumumuzun kütüphanesinde 2752 kayıtlı kitap ve dergi bulunmaktadır.

Ayrıca kütüphanemizi gerek nicelik gerekse nitelik bakımından zenginleştirmek hükümlü ve tutukluların istifadesine sunmak üzere zaman zaman kitap bağış kampanyası düzenlenmektedir.  

 
SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Ceza İnfaz Kurumumuzda Sosyal Hizmet Uzmanı bulunmadığından sosyal faaliyetler eğitim birimi personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Hükümlü ve tutukluların morallerini yükseltmek boş zamanlarını değerlendirmek, arkadaşlık, kardeşlik, milli birlik ve beraberlik duygularını artırmak, ülkemizde sosyal barışın sağlanması ve Türk Aile Yapısının korunması açısından sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verilmektedir.  

SATRANÇ DAMA 

Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutukluların Sosyal aktivitelerde bulunmaları amacıyla satranç takımları alınmış  Ayrıca Bakanlığımız tarafından satranç usta öğreticilik kursuna gönderilen personellerimiz tarafından satranç kursları açılmaktadır.  

BİLGİ YARIŞMALARI

Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan Açık İlköğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri arasında Genel Kültür, Tarih, Coğrafya, Türkçe ve Matematik, Anayasa alanlarında bilgi yarışmaları düzenlenmektedir. Yarışmaları dönüşümlü olarak farklı hükümlü ve tutuklu izlemekte, Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli sembolik hediyeler verilmektedir.  

EĞİTİCİ VİDEO VE FİLM GÖSTERİMİ

Kurumumuzun çok amaçlı salonunda projeksiyon cihazı ile sinema gösteriler yapılmakta çocuk ile yetişkin hükümlü ve tutukluların rehabilitasyonlarına yönelik film izletilmektedir                          

KONFERANSLAR 

Hükümlü ve  tutukluların,  kişisel, sosyal, kültürel, meslekî, ahlâkî ve sağlık yönünden gelişmelerini sağlayacak, insan haklarına saygıyı, yurt ve ulus sevgisini geliştirecek, aile bağlarını güçlendirecek nitelikte konferanslar düzenlenmektedir. Kurumun fizikî yapısı, kapasitesi ve güvenliği gibi kıstaslar değerlendirilerek, mümkün olduğunca çok sayıda hükümlü ve tutuklunun katılabilmesi için konferanslar gruplar hâlinde tekrar edilerek düzenlenmektedir.                                        

SPORTİF FAALİYETLER

Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan Çocuk ile Yetişkin hükümlü ve tutukluların ruh ve beden sağlıklarının korunması maksadıyla farklı zamanlarda kurumumuzun eğitim kurulu kararıyla sportif organizasyonlar tertiplenerek futbol, voleybol, badminton ve masa tenisi turnuvaları düzenlenmektedir. Karşılaşmalarda dereceye giren takım ve kişilere imkânlar ölçüsünde çeşitli hediyeler verilmektedir.

Kurumumuz personelleri tarafından badminton. dart ve Masa Tenisi kursları verilerek kurs sonunda turnuva düzenlenmektedir. Ayrıca Çocuk ve Yetişkin hükümlü ile tutukluların düzenli bir şekilde spor yapmaları sağlanmaktadır

Adres

Çamlıca Mah. Felek Cd. No:117, 72040 Merkez/Batman

Telefon

Tel: 0(488) 231 22 37 / 0(506) 600 61 72

Fax: 0 (488) 231 26 94

E-Posta

batman.mtcikisaretadalet.gov.tr