Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Kapalı Görüş Günleri

     ****ZİYARETÇİLERİN, PROGRAMDA BELİRLENEN GÖRÜŞ SAATLERİNDEN EN AZ 30 DAKİKA ÖNCE HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.****  

                                                                                                         HAFTALIK KAPALI GÖRÜŞ PROGRAMI

 KAPALI GÖRÜŞ SAATİ

 

PAZARTESİ

 

SALI

 

ÇARŞAMBA

 

PERŞEMBE

 

CUMA

Saat:

08:45 - 09:30

B-3, B-5

 

B-1, B-2

 

B-6

 

A-5

A-9

Saat:

09:45 - 10:30

A-4

B-12

B-4

B-16

         B-15

Saat:

10:45 - 11:30

B-8

A-11

B-11

      A-1,A2,A3       

    B-13   

 

     

 

 

 

 

 

 

Saat:

13:30-14:15

A-7

      A-10        

     B-18    

 

A-12

 

          B-14

Saat:

14:45-15:30

B-10

B-9

     A-15      

 

A-16

          A-17

Saat:

16:00-16:45

A-18

B-17

 

A-8

 

A-14

A-13, B-7     Müşahedeler   1-2-3-4-5-6

 

     

Ziyaret Edebilecek Kişiler

Madde 9 - Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla görüşebilir.

(Değişik fıkra:RG-14/9/2021-31598) Hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan üç ziyaretçisinin adı ve soyadı ile bilmesi hâlinde adresini bildirir. İsimleri bildirilen ziyaretçiler ancak ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hâllerde veya ziyaretçinin en son ziyarette bulunduğu tarihten itibaren 6 ay içinde ziyarete gelmemesi halinde değiştirilebilir. Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığı konusunda kolluk aracılığıyla araştırma yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezalı Hükümlüler İçin Ziyaret Yapabilecek Kişiler 

Madde 11 - Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanları; eşi, çocukları, torunları, torunlarının çocukları, annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası, büyükannesi ve büyükbabasının anne ve babaları, kardeşleri ve vasisi dışında kimse ziyaret edemez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres

Çamlıca Mah. Felek Cd. No:117, 72040 Merkez/Batman

Telefon

Tel: 0(488) 231 22 37 / 0(506) 600 61 72

Fax: 0 (488) 231 26 94

E-Posta

batman.mtcikisaretadalet.gov.tr