Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Psiko-Sosyal Servis

Psiko-Sosyal Yardım Servisi Çalışmaları

1- Psiko-sosyal yardım servisi çalışmaları “Standartlar Sistemi” çerçevesinde oluşturulup, kurumlara gönderilen “İyileştirme Haritası” kapsamında yürütülmektedir. Psikologun görev yaptığı psiko-sosyal yardım servisinde, psiko-sosyal yardım programları eğitimini alan personel de çalışmaktadır.

2- Psiko-sosyal yardım servisi; Personel ile hükümlü ve tutukluların ruh ve beden sağlığına ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve psikolojik destek ve müdahalede bulan birim olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

3- Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutukluya psiko – sosyal yardım servisi tarafından sunulan hizmetler anlatılmaktadır. Dilekçe ile psiko-sosyal yardım servisine başvuruda bulunan, psiko-sosyal yardım servisinin gerekli gördüğü veya kurum idaresi ve kurum personelinin yönlendirdiği hükümlü ve tutukluların tamamı ile bireysel görüşmelerin yapılması sağlanmaktadır. Grup çalışmalarına katılacak hükümlü ve tutuklular, psiko-sosyal yardım servisinin teklifi üzerine idare ve gözlem kurulunun onayı ile belirlenmekte olup, grup çalışması yürütülmektedir.

Adres

Çamlıca Mah. Felek Cd. No:117, 72040 Merkez/Batman

Telefon

Tel: 0(488) 231 22 37 / 0(506) 600 61 72

Fax: 0 (488) 231 26 94

E-Posta

batman.mtcikisaretadalet.gov.tr